ihale-soru-cevap-logo.png

" açılır " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

e imzalı olarak ihale dosyasını indirmeyen bir firmanın teklifi mektubu açılıp okunduktan sonra bu firmanın teklifi sınır değere katılır mı ? Yoksa ihale iptal mi edilir ? (ihaleden sonra imzalı olarak indirmediği ortaya çıkıyor) zarfı açılıp teklifi okunsa bile (sınır değer için) değerlendirmeye alınmaz doğru mudur? Bu zarf okunduğu için ihale iptali gerekir mi ? […] << Devamını Oku>> [157]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin idarece re'sen iptaline ilişkin işleme karşı doğrudan dava açılması gerektiği hk << Devamını Oku>> [454]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de açıkça, yüklenicinin yol ve yemek bedelini nakdi olarak ödeyeceği, yol bedelinin günlük brüt tutarı 4,60.-TL, yemek bedelinin günlük brüt tutarı 6,50 TL olarak hesaplanacağı ve her iki maliyet bileşeninin ayda 22 gün üzerinden ödeneceği düzenlenmiş olmasına rağmen, asgari işçilik maliyetine dâhil olan yol ve yemek gideri için yaklaşık maliyet hesap cetvelinde ayrı bir satır açılarak hesaplama yapılmış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatına aykırı olduğu a << Devamını Oku>> [674]