E imzalı olarak ihale dokümanı indirmeyen firmanın teklif mektubu açılır mı? Sınır değer hesaplamasına dahil edilir mi

Özet

e imzalı olarak ihale dosyasını indirmeyen bir firmanın teklifi mektubu açılıp okunduktan sonra bu firmanın teklifi sınır değere katılır mı ? Yoksa ihale iptal mi edilir ? (ihaleden sonra imzalı olarak indirmediği ortaya çıkıyor) zarfı açılıp teklifi okunsa bile (sınır değer için) değerlendirmeye alınmaz doğru mudur? Bu zarf okunduğu için ihale iptali gerekir mi ? […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

e imzalı olarak ihale dosyasını indirmeyen bir firmanın teklifi mektubu açılıp okunduktan sonra bu firmanın teklifi sınır değere katılır mı ? Yoksa ihale iptal mi edilir ? (ihaleden sonra imzalı olarak indirmediği ortaya çıkıyor)
zarfı açılıp teklifi okunsa bile (sınır değer için) değerlendirmeye alınmaz doğru mudur?

Bu zarf okunduğu için ihale iptali gerekir mi ?

Not=ihale dosyasını indirmeyen şirket aynı zamanda ekap üyesi de değil. Dosyayı idareden satın almış.

Teşekkürler

Cevabımız

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Düzenlemeler uyarınca, ilan veya duyurusu 1 Haziran 2019 tarihinden sonra yapılacak ihalelerin ön yeterlik ve/veya ihale dokümanlarının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi zorunlu hale getirilmiş olup, anılan tarihten sonra idare tarafından ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının idarelerden elden, kargo, posta vb. yollarla ve ücretli olarak satın alınması uygulaması kaldırılmıştır.

Sorunuza gelince ekap üzerinden ihale dökümanını e-imza ile indirmeyen isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmaz, zarfı açılmaz dolayısıyla herhangi bir değerlendirme ktiterine dahil edilmez. 
Alınmaz. Bunun yanında zarfı açmışsanız ihale komisyon kararında bunun açıklanması gerekir şöyle ki söz konusu isteklinin teklifinin ekap üzerinden doküman indirmediğinden sehven teklif zarfının açıldığı ancak sonradan doküman indirilmediği ayrıntılı incelemede fark edildiği bundan dolayı söz konusu teklifin sınır değer hesaplanırken dikkate alınmadığının belirtilmesi gerektiği değerlendirilmektedir
Kolaylıklar diliyorum.                   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap