ihale-soru-cevap-logo.png

" açılmaması " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan hükümlerine göre, ayni teklif verileceği belirtilen yemek giderlerinin de ayrı iş kalemi şeklinde düzenlenmesinin esas olduğu belirtilmekle birlikte, ayni yemek bedelinden kastedilenin çalışanların günlük yemek ihtiyacı olduğu, işçilere ihale konusu iş boyunca toplam beş defa olmak üzere dağıtılacak gıda paketlerinin bu anlamda ayni yemek bedeli olarak değerlendirilemeyeceği; kaldı ki, ayni yemek bedeli için satır açılmasının esas olduğu << Devamını Oku>> [482]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kalite ve standart ile makine, tesis ve ekipmana ilişkin istenen her belge için ayrı sütun açılması gerekirken tek bir sütun olarak düzenlendiği ancak eksik belge sunanların ilgili sütunlarda belirtilebileceği, bu nedenle kalite ve standarda ilişkin istenen belgelere yönelik 7 numaralı sütunun ve makine, tesis ve ekipmana ilişkin 12 numaralı sütunun tek bir sütun olarak düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu görülmekle birlikte bu durumun esasa etkili bir sonuç doğurmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [606]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımına ilişkin olduğu anlaşılan başvuru konusu ihale kapsamında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş güvenliği uzmanı giderinin Kamu İhale Genel Tebliğin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendi uyarınca sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirilmesinde, böylece birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmemesinde, Tebliğin 78.29’uncu maddesi de dikkate alındığında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. << Devamını Oku>> [1067]