ihale-soru-cevap-logo.png

" adresi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşletme Kayıt Belgesi’nin, söz konusu değişiklikle Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 6’ncı maddesine yer alan“İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder.” hükmü gereği geçerliliğini kaybettiği, Hizmet Yeterlilik Belgesi için ise, TSE’nin internet adresinde yapılan araştırmada ulaşılan Türk Stan << Devamını Oku>> [574]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşletme kayıt belgesi; üzerinde yazılı ticaret unvanı, gerçek ve tüzel kişi, işletme adresi ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda kayıt belgesi geçerliliğini kaybeder. Gıda işletmecisi, değişiklik durumlarında ilgili bilgi ve belgeler ile işletme kayıt belgesinin aslını bir dilekçeye ekleyerek en geç üç ay içerisinde yetkili mercie yazılı başvuruda bulunur. Yetkili merci tarafından ilgili değişiklik yapılarak işletme kayıt belgesi yeniden düzenle << Devamını Oku>> [1072]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekliler tarafından sunulacak banka referans mektuplarının İhale Uygulama Yönetmeliklerinde EK-1’ inde yer alan banka referans mektubu standart formuna ( KİK025.0/H) uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu standart formda, isteklinin adı, soyadı, ticaret unvanı, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatına ilişkin bilgiler ile banka yetkililerin isim, unvan ve imzalarının yer alması öngörülmüştür. Bu çerçevede istek << Devamını Oku>> [1860]