Şirket adresi değişikliğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu ancak söz konusu gazetede tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin bilgilerin yer almadığı durumda ne yapılır?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap