ihale-soru-cevap-logo.png

" belgelerdeki " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmayan Elektrifikasyon Projesi Keşif Metraj Listelerinde yer alan bilgilere, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerdeki bilgilerden ulaşılabildiği ve anılan listelerin sunulmamasının esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde bu açıdan hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemin bu yönden hukuka aykırı olduğuna ilişkin temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. << Devamını Oku>> [535]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım Mrb.! Akaryakıt İhalesi Yaptık.Bilanço veya eşdeğer belgeler İçerisinde Cari Oranları (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması ve Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,şartını aradık İstekli Bunu sağlayamamışsa değerlendirme dışı bırakmak zorunlu mudur? << Devamını Oku>> [337]