ihale-soru-cevap-logo.png

" belgelere " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, ihale konusu işe ilişkin ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartname uyarınca, isteklilerden teklif dosyası kapsamında ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 4.1.3. maddesinde yer düzenlemeye uygun olarak istenilen belgelerin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerekirken, söz konusu düzenlemeyle ilgili belgelerin idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler ile isteklilerin teklifleriyle birlikte sunmaları gerektiği belirtilen << Devamını Oku>> [1105]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Banka referans mektubu tutarının, bilanço oranlarının, gelir tablosu net satışlar tutarının ihale aşamasında isteklilere açıklanması ticari sır kapsamına girer mi? << Devamını Oku>> [272]