İstekliler tarafından verilen belgelere ilişkin tutar ve oranlar ihale aşamasında açıklanabilir mi?

Yayın Tarih: 07.12.2015 11:12
Özet

Banka referans mektubu tutarının, bilanço oranlarının, gelir tablosu net satışlar tutarının ihale aşamasında isteklilere açıklanması ticari sır kapsamına girer mi?


Banka referans mektubu tutarının, bilanço oranlarının, gelir tablosu net satışlar tutarının ihale aşamasında isteklilere açıklanması ticari sır kapsamına girer mi?


Cevabımız

4734 sayılı Kanunun Tekliflerin alınması ve açılması başlıklı 36 maddesine göre ilk oturumda yapılacaklar sayılmıştır, buna göre "İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır." hükmüne göre bilanço oranlarının, gelir tablosunun vb.'leri gibi soruda verilen unsurların açıklanması, ihale kanununa göre mümkün gözükmemektedir. Söz konusu hususlar ticari sır kapsamında değerlendirilebilir, 4734 sayılı Kanunun 61'inci maddesine aykırlık teşkil ettiğine ilişkin KİK kararları da mevcuttur.

Örnek karar için bakınız: http://www.ihalece.com/KararSayfasi.aspx?d=1052&&KararTurId=

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap