ihale-soru-cevap-logo.png

" bilgibelgelerin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Somut olayda da istekliler tarafından teklif ekinde sunulan bilgi ve belgelerin ya hiç sunulmadığı ya da eksik sunulduğu, bu hususun dava konusu Kamu İhale Kurulu kararına ilişkin esas inceleme raporunda da tespit edildiği, dolayısıyla isteklilerce bu hususun net olarak anlaşılamadığı ve isteklilerin tereddüde düştüğü, idarenin de teklif ekinde ilgili bilgi ve belgeleri sunmayanları düzenlemesine aykırı olarak değerlendirme dışı bırakmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, mevcut düzenlemeler çerçev << Devamını Oku>> [515]