ihale-soru-cevap-logo.png

" binişlik " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 22.11.2012 tarih ve E:2009/5581, K:2012/3334 sayılı kararı ile, Dava; Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından 29.01.2008 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan "Genel Temizlik (Temizlik-Hijyen, Dezenfeksiyon, Çöp Toplama-Geri Kazandırma) ve İlaçlama (Haşerelerle Mücadele) Hizmetlerinin Malzeme Dahil 24 Ay Süreyle 95 Kişi ile Yürütülmesi İşi Hizmet Alımı İşi” ihalesi << Devamını Oku>> [404]