ihale-soru-cevap-logo.png

" bırakılmanın " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 27.09.2011 tarih ve E:2011/2610, K:2011/4080 sayılı kararında; “…4734 sayılı Kanun'un 37 ve 38. maddeleri gereğince, ihale komisyonu tarafından öncelikle geçerli tekliflerin tespit edilmesi, geçerli teklifler tespit edildikten sonra yaklaşık maliyet ve geçerli teklifler dikkate alınarak sınır değer tespiti yapılması, teklifleri belirlenen sınır değerin altında kalan isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmak su << Devamını Oku>> [456]