ihale-soru-cevap-logo.png

" bire " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından 11.09.2012 tarih ve E:2012/371, K:2012/2139 sayılı karar ile, “… Davacı tarafından, dosyanın temyiz incelemesi aşamasında Dairemizce verilen 21.03.2012 tarih ve E:2012/371 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemiyle yapılan başvuru üzerine, Dairemizce 28.05.2012 tarihinde ara kararıyla uyuşmazlık konusu ihaleyi yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan; 1- … Büyükşehir Belediyes << Devamını Oku>> [456]