ihale-soru-cevap-logo.png

" bütçe " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım iyi çalışmalar, Hizmet ihalesi için çıkmamız gereken bütçe tertibi yerine farklı bir tertipden çıkmışız. komisyon bunu ihale sonrasında fark etti. bu nedenle ihaleyi iptal etmemizde bir sakınca oluşur mu? << Devamını Oku>> [126]


Bakanlıkça tahsis edilen ödeneğin yeni yıldan önce kullanılmak istenilmesi gerekçe gösterilerek 21/b pazarlık usulüyle ihale yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [264]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.II-3737 Sayılı Kararında: Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminat olarak sunduğu …nezdindeki hak edişlerinin usule uygun olmadığı, kesinleşmemiş alacakların teminat olarak gösterildiği,…’da bekle-yen kesinleşmiş alacağı bulunmadığı gibi, nakit yokluğu nedeniyle emanete alınmış herhangi bir alacağının da olmadığı, ayrıca teminat miktarının ye-tersiz olduğuna ilişkin iddialarının değerlendirilmesi sonucu << Devamını Oku>> [714]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

işe iade ve işçi alacakları için ödeme emri hazırlarken hangi bütçe kodu kullanılmalıdır? << Devamını Oku>> [545]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KHK yla taşeron firmaların belediye şirketlerine hizmetleri devretmesi sonucu oluşan sözleşmenin yüzde 80 lik kısmının yüzde 5 ini ilgili taşeron firmaya ödeme sırasında hazırlanacak ödeme emrinde bütçe kodu hizmet alımını oluşturan ( 3.5.9.90 ) mı yoksa bu konuya istinaden başka bir bütçe kodu olarak mu kullanılmalıdır? Teşekkürler Hocam… << Devamını Oku>> [197]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yeni çıkan khk ye göre merkezi bütçe kurumlarda araç kiralama ihalesi kapsamında şoför olarak çalışan işçilerimiz sürekli işçi kadrosuna geçer mi? << Devamını Oku>> [959]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurumumuzca Sgk' ya zamanında bildirilmeyen sigortalı işe giriş bildirimine istinaden ödenecek idari para cezası hangi bütçe koduyla muhasebeleştiril melidir? Kolay Gelsin… << Devamını Oku>> [370]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediyemiz tarafından üçüncü kişilere ihale yoluyla yıktırılacak gayrimenkulün bütçe kodu ne olmalıdır? << Devamını Oku>> [573]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

günaydın hocam… farklı birimlerin personel çalıştırma taleplerini (güvenlik, operatör, vasıfsız işçi) tek bütçe tertibi altında ihaleye çıkabilir mi yiz… << Devamını Oku>> [974]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Genel bütçeden ihalesine çıkılan süreklilik arz eden personel alımlarında son hakediş tutarı döner sermaye bütçesinden ödenebilir mi? << Devamını Oku>> [298]