ihale-soru-cevap-logo.png

" çalıştığı " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği'nde, görevlerinden ayrıldıktan sonra özel sektörde faaliyet gösteren kamu görevlilerinin ihaleye giren şirkette ortaklığının ya da sermaye payının bulunması halinde 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesindeki yasak kapsamında olunduğu şeklinde düzenleme bulunmakta ise de, 4734 sayılı Kanun'da ve 2531 sayılı Kanun'da anılan yönde bir hüküm bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun'un ihaleye katılmaktan yasaklamayı düzenleyen hükümlerinde dahi yasaklamanın sermaye şirketine sirayet edebilm << Devamını Oku>> [544]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Kanun maddesi kapsamında yer verilen ilgili idare bünyesinde çalışan ve ayrılan kamu görevlileri açısından, söz konusu kişilerin görev, unvan veya çalıştığı pozisyona yönelik bir ayrımın olmadığı, kamu görevlisinin ilgili idarede Kanun kapsamında belirlenen süreler açısından çalıştığı döneme ait görev ve faaliyet alanına yönelik hususlara yer verildiği, bu doğrultuda anılan kişinin ihaleyi yapan idarede çalıştığı dönemdeki görev ve faaliyetine ilişkin yapılması gereken değerlendirmenin, a << Devamını Oku>> [716]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir. << Devamını Oku>> [843]