ihale-soru-cevap-logo.png

" cetvelindeki " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; birim fiyat esasına göre teklif alınan ihalede miktarın isteklilerce değiştirilmeyeceğine ilişkin ilkeye uygun olarak idare tarafından öngörülen birim fiyat çarpımı sonucunda oluşan teklif tutarında aritmetik hata bulunmamaktadır.Öte yandan; birim fiyat teklif cetvelinde 3 kaleme ilişkin miktarda virgülden sonraki basamağa yer verilmemiş olması; toplam teklif tutarı hesabında virgülden sonraki basamağa ver verildiği anlaşıldığında yazılı olarak açıklama istenebilecek bir husus olup, << Devamını Oku>> [1297]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; birim fiyat esasına göre teklif alınan ihalede miktarın isteklilerce değiştirilmeyeceğine ilişkin ilkeye uygun olarak idare tarafından öngörülen birim fiyat çarpımı sonucunda oluşan teklif tutarında aritmetik hata bulunmamaktadır. Öte yandan; birim fiyat teklif cetvelinde 3 kaleme ilişkin miktarda virgülden sonraki basamağa yer verilmemiş olması; toplam teklif tutarı hesabında virgülden sonraki basamağa ver verildiği anlaşıldığında yazılı olarak açıklama istenebilecek bir husus olup, << Devamını Oku>> [1115]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KİK015.3/H numaralı standart form olan birim fiyat teklif cetvelinin dipnotunda fazla çalışma öngörülmesi durumunda, fazla çalışma için ayrı satır açılacağı ve idarelerin bu satırı düzenlerken birim sütununa “saat” ibaresini yazacağının belirtildiği, ancak ihale dokümanında belirtilen uyuşmazlığa konu hafta tatili çalışması ile ilgili satırda birimin “gün” olarak belirlendiği, bu durumun isteklilerin “Hafta Tatili Çalışması” için verdikleri fiyat tekliflerinde günlük ücretin mi yoksa fazla çalış << Devamını Oku>> [640]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklife açık yapılan bir ihalede istekli tüm kısımlara teklif vermiştir. Birim teklif cetvelinde herhangi bir aritmetik hata bulunmamıştır. Ancak birim teklif cetvelindeki toplam tutarı teklif mektubuna yazarken sehven de olsa farklı bir tutar yazar ise isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı? << Devamını Oku>> [435]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir ihalede imza sirküsü ile teklif cetvelindeki imzalar uyuşmamaktadır. Bu durum da kontrol teşkilatı ve idare nasıl bir yol izlemelidir. Teşekkürler << Devamını Oku>> [1111]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. belediyelere taşıt alımı. bütçe kanununda yer alan t cetveli…bu cetvelin belediyeleri kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgi vermeniz ricasıyla… << Devamını Oku>> [1920]