ihale-soru-cevap-logo.png

" Çıkması " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım, Yapım işi kapsamında yapmış olduğumuz ihale için en avantajlı firmaya davet gönderdik. ancak firmanın ihale tarihi itibari ile vergi borcunun olduğu ortaya çıktı. ilgili firma sözleşmenin imzalanacağı son gün geldi. Ancak firma vergi borcum var diye 4734 sayılı KİK 10^uncu maddesinde belirtilen a, b, c, d, e ve g bentlerinde sayılan durumlarda olmadığını belirten […] << Devamını Oku>> [186]


Kazı imalatlarında; zemin cinsine dayalı olarak sözleşme bedelinin dışında ayrıca ilave bir bedelin ödenemeyeceği, Ancak, zemin kotlarının yükseltilmesine dayalı olarak hazırlanan revize projeden dolayı, kazı miktarında artma veya eksilme meydana gelmiş ise, artan veya eksilen imalat miktarının bedelinin hesaplanmasının gerektiği, bu kapsamda bulunan değer artı ise % 10 iş artışını geçmemek kaydıyla yüklenicisine ödenmesi, eksi ise de sözleşme bedelinden düşülmesinin gerektiği, Kazı miktarında, << Devamını Oku>> [735]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kazı imalatlarında; zemin cinsine dayalı olarak sözleşme bedelinin dışında ayrıca ilave bir bedelin ödenemeyeceği, Ancak, zemin kotlarının yükseltilmesine dayalı olarak hazırlanan revize projeden dolayı, kazı miktarında artma veya eksilme meydana gelmiş ise, artan veya eksilen imalat miktarının bedelinin hesaplanmasının gerektiği, bu kapsamda bulunan değer artı ise % 10 iş artışını geçmemek kaydıyla yüklenicisine ödenmesi, eksi ise de sözleşme bedelinden düşülmesinin gerektiği, Kazı miktarında, << Devamını Oku>> [1161]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-1514 Sayılı Kararında: Teklif zarfı içerisinde fazladan doldurulmamış, imzalı ve kaşeli bir birim fiyat teklif mektubu ve eki cetvelin sunulmuş olmasının, ihale komisyonunun tereddüde düşmesine sebebiyet verebileceği, dolayısıyla anılan isteklinin söz konusu fiilinin 4734 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinin (b) bendinde yer alan fiil kapsamında bulunduğu sonucuna varılmış olup, idarece başvuru sahibi isteklinin […] << Devamını Oku>> [974]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması ” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yazımızın konusunu, idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması tanımından ne anlaşılması gerektiğinin Kamu İhale Kurumu tarafından verilen […] << Devamını Oku>> [4802]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler, 1.İhale karar aşamasında EKAP sorgulaması yapılarak ^vergi borcu^ olduğu tespit dilen istekli değerlendirme dışı bırakılarak elenebilir mi yoksa sözleşme aşamasına gelindiğinde -firma en avantajlı durumda- beyan ettiği belgeler ile birlikte mi işlem uygulanmalı… 2.Vergi borcu olan (5.000TL üzeri) sözleşme imzalayacak firma sözleşme pulu karar pulu,kesin teminatı ödeyip sözleşme imzalamaya geldiği vakit;geçici teminatı gelir […] << Devamını Oku>> [545]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam açık ihale usülüyle yaptığımız ihalede tekliflerin tamamının yüksek olması ve ödenek olmaması sebebiyle ihale iptal edildi. Pazarlık usulüyle ihale yapabilir miyiz? Kanunun 21 nci maddesinin (a) bendindeki “Açık ihale sonucunda teklif çıkmaması” hususu bu durumda geçerli midir? << Devamını Oku>> [217]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle iyi günler ve iyi çalışmalar dilerim hocam. Benim sorum, 15.01.2018 tarihinde bir ihale gerçekleştirdik. 16.01.2018 tarihinde ihaleye katılan tüm isteklilerin yasaklılık teğidi alındı ve yasaklı firma olmadığı görüldü. Ancak 26.01.2018 tarihinde komisyon kararı sonrası ihale yetkilisi onayı öncesi alınan yasaklılık sorgusunda komisyon tarafından en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen iş ortaklığında pilot ortağın (gerçek [&h << Devamını Oku>> [461]