ihale-soru-cevap-logo.png

" davette " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, davacı şirket tarafından itirazen şikâyete konu edilen hususun, fiyat dışı unsurlar esas alınarak idarece gerçekleştirilen puanlamaya yönelik olduğu, söz konusu duruma ilişkin mevzuata aykırılığı iddia edilen hususların davacı şirkete gönderilen kura çekimine davet yazısında mevcut olduğu, anılan davet yazısının davacı şirket tarafından 02.11.2015 tarihinde elden teslim alındığı, dolayısıyla bu tarihte şikâyete konu edilen hususun farkına varıldığı kabul edilmekle birlikte, bahse konu << Devamını Oku>> [621]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. yüklenicinin sözleşmeye davet edilmesinden sonra kanunen 10 günlük yasal süre var. mücbir sebep (terör) gerekçe göstererek 1…sözleşmeyi imzalamaması mümkün mü. 2…sözleşme imzalamaması halinde yasaklılık olurmu. 3…terör gerekçesi mücbir sebep olarak gösterilebilirmi…gösterilebilinecekse yasal dayanağı nasıl olur. yüklenicinin sadece kuruma dilekçe i << Devamını Oku>> [812]