Sözleşmeye davette mücbir sebep dolayısıyla erteleme olur mu? Belgeleme nasıl yapılır?

Yayın Tarih: 02.09.2015 10:09
Özet

Merhaba hocam. yüklenicinin sözleşmeye davet edilmesinden sonra kanunen 10 günlük yasal süre var. mücbir sebep (terör) gerekçe göstererek 1…sözleşmeyi imzalamaması mümkün mü. 2…sözleşme imzalamaması halinde yasaklılık olurmu. 3…terör gerekçesi mücbir sebep olarak gösterilebilirmi…gösterilebilinecekse yasal dayanağı nasıl olur. yüklenicinin sadece kuruma dilekçe ile başvurması yeterli mi yoksa ilgili birimlerden (emniyet, jandarma, valilik vb) bir resmi yazı […]


Merhaba hocam. yüklenicinin sözleşmeye davet edilmesinden sonra kanunen 10 günlük yasal süre var. mücbir sebep (terör) gerekçe göstererek 1…sözleşmeyi imzalamaması mümkün mü. 2…sözleşme imzalamaması halinde yasaklılık olurmu. 3…terör gerekçesi mücbir sebep olarak gösterilebilirmi…gösterilebilinecekse yasal dayanağı nasıl olur. yüklenicinin sadece kuruma dilekçe ile başvurması yeterli mi yoksa ilgili birimlerden (emniyet, jandarma, valilik vb) bir resmi yazı getirmesi mi gereklimi… yardımlarınızı rica ediyorum.


Üst Konuları: Mücbir Sebepler

Benzer Yazılar

Cevabımız

4734/MADDE 44-SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

"İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir." hükmüne göre hareket edilmesi gerekir.

Sorulara verilen cevaplar,

1.Sözleşmeyi imzalamaması mükün değildir.

2.Yasaklıklık olur.

3.Terör mücbir sebeb olarak bu aşamada olmaz ancak bundan sonraki yani 4735 sayılı Kanunu uygulamasında   olabilir.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap