ihale-soru-cevap-logo.png

" dayanak " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece yapılan incelemede; ihalenin yaklaşık maliyet hesabı içinde yer alan ve ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilen birim fiyat tariflerinde; TF 233 Rabıt açılması, TF 224 nolu Ana Kanal Açılması ve TF 229 nolu Vidanjör Çekimi işlemlerinde kullanılacak makine ve araçlar için "İdare tarafından verilen veya yüklenici tarafından temin edilen" ifadesi kullanılarak bu ifadenin isteklileri tereddüte düşürecek nitelikte olduğu açıksa da; İhale Teknik Şartnamesinin 21. maddesinde, hangi araç << Devamını Oku>> [672]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından 11.09.2012 tarih ve E:2012/371, K:2012/2139 sayılı karar ile, “… Davacı tarafından, dosyanın temyiz incelemesi aşamasında Dairemizce verilen 21.03.2012 tarih ve E:2012/371 sayılı yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması istemiyle yapılan başvuru üzerine, Dairemizce 28.05.2012 tarihinde ara kararıyla uyuşmazlık konusu ihaleyi yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan; 1- … Büyükşehir Belediyes << Devamını Oku>> [487]