ihale-soru-cevap-logo.png

" demirbaş " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi : 23.5.2006 Tutanak No : 28719   İlk keşifte bulunmayıp da yapım işi ihalesi konusuna girmeyen ve satın alma yoluyla piyasadan temini mümkün olan demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin yeni birim fiyat tutanakları düzenlenerek müteahhit karı ve genel giderlerin fazla ödenmesi sonucu    ..liraya,tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi temyiz dilekçesinde; sorumluların tespiti hususunda ilamda hata […] << Devamını Oku>> [519]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar: 38198 Tarih: 07.01.2014 917 s.ilamın 1(b) bendi ile, demirbaş eşya niteliği taşımasına ve piyasadan temini mümkün olmasına rağmen % 25 müteahhit karı eklenerek yeni birim fiyat oluşturulması ve bedelinin müteahhide ödenmesi nedeniyle 86.288,30 TL.ye tazmin hükmü verilmiştir. Dilekçi dilekçesinde özetle; 2886 Sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 9. maddesinde Yaklaşık maliyet ve keşif bedeli nasıl belirleneceği […] << Devamını Oku>> [761]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi isteklinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan 3’üncü iddiası incelendiğinde; Teknik Şartname’nin “Yüklenici Yükümlülükleri” başlıklı 5.10’uncu maddesinde düzenlenen tablo da yer verilen “Çöp Konteynırı (240 lt)”, “Çöp Konteynırı (120 lt)”, “Tıbbi Atık Konteynırı (240 lt)”, “Paspas Arabası”, “Geri dönüşüm ünitesi”, “Mavi-Kırmızı Geri Dönüşüm ünitesi”, “Siyah-Mavi Geri Dönüşüm Ünitesi”, “Kat Arabası”, “Kat Temizlik Arabası”, “İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı Aparatı” ve “İçten Çekme << Devamını Oku>> [1053]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Demirbaş bakım ve onarım giderlerinin teklif maliyetine dahil olduğuna dair İdari Şartname veya birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görüldüğünden, ayrıca Teknik Şartname’nin 6.2’nci maddesinde yer alan düzenlemede hizmetle ilgili firma elemanlarına demirbaş veya diğer malzemelerin verileceğine ilişkin kesin bir ifadenin yer almaması nedeniyle söz konusu demirbaş veya malzemelerin verilmemesi durumunun da söz konusu olabileceği anlaşıldığından, gerçekleşmesi ihtim << Devamını Oku>> [733]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-953 Sayılı Kararında: İsteklinin teklifinde, idari şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinin beşinci sırasında yer verilen “konteynır yıkama aracı ( geri dönüşümlü) (kombi tipi)” yerine “konteynır yıkama aracı (kombi tipi)” teklif ettiği, konteynır yıkama aracının geri dönüşümlü olma kriterini taşıyan herhangi bir belge ve bilgiyi teklif dosyasında sunmadığı, bu […] << Devamını Oku>> [504]