ihale-soru-cevap-logo.png

" depo " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu işlerin ,ilave iş olarak değerlendirilemeyeceği ,mevcut sözleşme kapsamında yaptırılamayacağı, yapımlarının ayrı bir ihale konusu olduğu hk. << Devamını Oku>> [549]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye esas uygulama projelerindeki depolara ilave olarak, aynı tip ve ebatta bir adet depo binası yapılması işinin; sözleşmeye esas proje içinde kalan ve idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılması teknik ve ekonomik olarak mümkün olmayan nitelikte bir iş olmadığı, bir başka ifade ile sözleşme muhtevasına yeni iş alma mahiyetinde olduğu, dolayısıyla iş artışı kapsamında aynı yükleniciye yaptırılma imkanının bulunmadığı hk. << Devamını Oku>> [570]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com