ihale-soru-cevap-logo.png

" dır " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Proforma faturanın açıklamaların sunulması için belirlenmiş olan süreden sonra idareye ulaştığı gerekçeleriyle anılan proforma faturanın İhale Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayarak başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [668]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, iş kalemlerinin personel esas alınarak hazırlanmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını düzenleyen 78’inci maddesinin uygulanmayacağı, kaldı ki ihale konusu işin 1’inci kısmı dışında diğer kısımlarda elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörülmediği, 1’inci kısımda ise bölge müdürlüğü kapsamında 1’den fazla il olduğu ve bu kısım için ihale dokümanında aynı il bazında e << Devamını Oku>> [606]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin idareye sunmuş olduğu banka referans mektubu üzerinde düzenlenme tarihi bulunmaması ancak belge üzerinde ihaleyi yapan idare ile ihalenin adlarının yazılı olması durumunda belgenin tamamlatılması gerektiği hk << Devamını Oku>> [1305]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale kayıt numarasının yazılmamasının, esasa etkili bir aykırılık olmadığı hk. << Devamını Oku>> [732]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. yapım işi hakediş ödemesi. herhangi bir işte, kaç adet hakediş ödeneceği,yada ara hakediş ödenip ödenmeyeceği konusunda bir sınırlama/düzenleme var mıdır? << Devamını Oku>> [570]