Yapım işi hakediş ödemesinde, kaç adet hakediş ödeneceği ya da ara hakediş ödenip ödenmeyeceği konusunda bir sınırlama/düzenleme var m dır?

Özet

Merhaba. yapım işi hakediş ödemesi. herhangi bir işte, kaç adet hakediş ödeneceği,yada ara hakediş ödenip ödenmeyeceği konusunda bir sınırlama/düzenleme var mıdır?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. yapım işi hakediş ödemesi. herhangi bir işte, kaç adet hakediş ödeneceği,yada ara hakediş ödenip ödenmeyeceği konusunda bir sınırlama/düzenleme var mıdır?

Cevabımız

Bildiğiniz gibi hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir. İdare tarafından bir ay içinde birden fazla hakediş raporunun düzenlenebileceğinin öngörülmesi durumunda bunun sözleşmeye yazılması (11’inci maddeye) gerekmektedir. Bu düzenleme yapılır ise ödenek durumunun uygun olması halinde bir ay içinde birden fazla hakediş raporu düzenlenebilir.  

Sayı açısından ise işin süresi ile sınırlı olmak üzere geçici kabul aşaması ve sonrasında kalan işler için kesin kabul aşamasına kadar sözleşmede öngörülen ayda bir veya birden fazla olacak şekilde düzenlenebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap