ihale-soru-cevap-logo.png

" Dışişleri " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükmüne göre, tasdik işleminin belgenin düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılabileceği, tasdik işleminden de, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işleminin anlaşılması gerekmektedir. Bu durumda, uyuşmazlığa konu iş deneyim belgelerinin üzerindeki T.C. Tebriz Başkonsolosluğu onayının, iş deneyim belgesinin İran Adelet Bakanlığı'nca yapı << Devamını Oku>> [546]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan yönetmelik hükmünde, iş deneyim belgesinde aranan yetkili makam onayının hangi hususlara ilişkin olacağı yolunda açık bir düzenlemeye yer verilmemesi ve yönetmelikte belirtilen şekliyle anılan iş deneyim belgelerinin noter onaylı tercümelerinin davacı tarafından Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürlüğüne onaylatılması karşısında, iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olarak sunulmadığından bahisle tesis edilen itirazen şikayet başvurusunun reddine << Devamını Oku>> [1027]