ihale-soru-cevap-logo.png

" durumuna " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin yazılı talebi olmadan süre uzatımı ve buna bağlı olarak ödenek dilimlerinde değişiklik yapılamayacağı, bu itibarla revize iş programında idaresince tek taraflı olarak ödenek dilimleri değişikliği ile ilgili işlem yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [1033]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş ortaklığının pilot ortağı olan firmanın anonim şirket statüsünde olduğu ve hisse devrinin ilgili Kanun gereğince ticaret siciline, tesciline ve ilanına gerek olmadığı ve bu yüzden anonim şirketlerin ortaklık oranlarında meydana gelecek değişikliklerin sicil kayıtlarından tespit edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin sunduğu ortaklık durum belgesinde tereddüt duyulacak bir husus bulunmadığı, kaldı ki ihale komisyonu tarafından anonim şirketin ortakl << Devamını Oku>> [605]