ihale-soru-cevap-logo.png

" düzenleyen " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II.-1188 Sayılı Kararında: İhale üzerinde kalan istekliye ait aşırı düşük teklif açıklamasında, temizlik maddelerine ilişkin giderin tevsiki amacıyla sunulan proforma faturada ilgili meslek mensubunun iletişim bilgilerine yer verilmediği görülmüş olup, eksikliğin belgeyi düzenleyen meslek mensubundan kaynaklandığı, bu nedenle de anılan eksikliğin tamamlatılabilir nitelikte olduğu anlaşıldığından, ilgili mevzuat hükmü << Devamını Oku>> [446]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-1316  Sayılı Kararında: İsteklilerce ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak teklif verilmesi halinde, ihale dokümanında idarece yapılan hata nedeniyle isteklinin hak kaybına uğratılmasına neden olabilecek uygulamaların hukuki olmayacağı; bu paralelde, ihale dokümanında yapılan düzenlemedeki hata nedeniyle tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün ve ihale sürecinin devam ettirilmesinin mümkün olup olm << Devamını Oku>> [427]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

başvuru sahibinin “Fiyat tekliflerini düzenleyen şirketlerin bir çoğu, faaliyet alanları itibariyle gerçekte bu işi yapmadığı” iddiasına yönelik yapılan incelemede: başvuru sahibinin söz konusu iddiasının genel nitelikli hukuka aykırılık ifadelerini içerdiği ve dolaylı olarak fiyat tekliflerinin baştan sona tamamen yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini içerdiği anlaşılmış olup, Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, resen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona << Devamını Oku>> [768]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.III-2288 Sayılı Kararında: Kamu ihale mevzuatı uyarınca uygun şekilde doldurulması zorunlu kılınan geçici teminat mektubunun son paragrafına yer verilmemesi hususunda, tamamıyla belgeyi düzenleyen kurumdan kaynaklanan bir eksiklik olmadığı, bu anlamda isteklinin de sorumluluğunun bulunduğu, ayrıca bu durumun teklifin esasına etkili bir uygunsuzluk olduğu dikkate alındığında, söz konusu eksikliğin 4734 sayılı Kanunun 37 […] << Devamını Oku>> [443]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her ne kadar iş bitirme belgesinde tespit edilen kabul tarihi yanlışlığının iş bitirme belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı anlaşılsa da, eksik bilgilerin tamamlatılmasına ilişkin anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından sunulmuş olan, iddia konusu iş deneyim belgesinin sunuluş şekline ilişkin olarak yukarıda tespit edilen eksikliğin belgenin taşıması zorunlu asli unsurlarına ilişkin olduğu anlaşıldığından, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı; ayr << Devamını Oku>> [863]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.I-553 Sayılı Kararında: Kanunun 37 ve Tebliğin 16.6.1 inci maddesi birlikte değerlendirildiğinde, teklifin esasını değiştirmeyecek nitelikteki ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin ihaleyi yapan idarece tamamlatılabileceği, söz konusu işlemin idarenin sorumluluğunda olduğu, belgeyi düzenleyen makamdan kaynaklı bilgi eksikliklerinden dolayı başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygu << Devamını Oku>> [447]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan cevabi yazıdan ve eki belgelerden, M...k Gıda İnş. Tem. Tekstil. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif zarfında sunduğu iş bitirme belgesinde yer alan kabul tarihinin belgeyi düzenleyen idare tarafından 09.04.2010 olarak sehven hatalı yazıldığı ve adına belge düzenlenen firmanın belgeyi düzenleyen idareye 06.08.2015 tarihinde yaptığı başvuru üzerine ise 12.05.2010 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.81.00/354-106 sayılı iş bitirme belgesinin iptal edilip 06.08.2015 tarih ve 3791-H-KK-1-1 s << Devamını Oku>> [1740]