ihale-soru-cevap-logo.png

" edici " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda, minimum maliyetin hizmetin sağlanacağı hâlihazırda bayilik ağının mevcut olduğu ve ilave bir gider oluşmayacağı gibi muğlak ifadelerle açıklama yaptığı; açıklama istenilen hususlara ilişkin olarak herhangi bir somut bilgi ve belge sunmadığı anlaşıldığından Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmayan söz konusu açıklamaların reddedilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yolunda tesis edilen dava Konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenler << Devamını Oku>> [1239]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin özel sektörden alınan iş deneyim belgesi için SGK prim ödemeleri ile ilgili belgeleri sunmadığı, SGK prim ödemelerine ilişkin belgelerin ve iş deneyimini tevsik edici belgelerin noter onaylı suretlerinin idarenin yazısı üzerine mevzuata aykırı olarak tamamlatılmasının mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [460]