ihale-soru-cevap-logo.png

" edilmesine " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda davalı ve karşı davacı iş sahibi vakfın az yukarıda değinilen sözleşmenin 10/d. maddesince teminatı irad kaydetmekte haklı olduğu ortadadır. Yine bu madde de irad kaydedilen teminatın zarar vb. diğer taleplerden mahsup edilemeyeceği de belirtilmiştir. Bu düzenleme sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK'nın 158/1. maddesince teminatın ceza niteliğinde olduğu ve 159/11. madde hükmünce cezayı aşan zarardan da düşülemeyeceğinin madde de "... bununla birlikte ..." denilm << Devamını Oku>> [673]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince alınan 31.01.2014 tarihli ve E:2012/3757, K:2014/215 sayılı kararla “Anılan Kanunun "Danışmanlık Hizmetleri" başlıklı 48. maddesinin birinci fıkrasında, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki [&he << Devamını Oku>> [325]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam, yaptığımız bir pazarlık usulü (21/b)'ye göre yapılan ihalede 4 firmayı davet ettiğimiz halde sadece bir firma doküman aldı ve ihaleye teklif zarfı sundu. Bir firmanın katılımıyla ihale yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [776]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1998 yılında ruhsat alınmış 2000 yılında kullanma izni verilmiş olan özel sektörde gerçekleştirilen konut yapımı işi için iş sahibine 2004 yılında ilgili belediyece iş deneyim belgesi verilmiş.Bu iş sahibi şimdi bu belgenin ekap^ a kaydedilmesini istemekte. Benim sorum şöyle 2000 yılında yapı kullanma izni belgesi verilen yani geçici kabulu nun yapıldığı bu iş bitirme belgesi […] << Devamını Oku>> [1080]