İş deneyim belgesi tarihi 15 yıldan fazla olduğunda iş deneyim belgesinin EKAP kayıt edilmesine gerek varmıdır?

Yayın Tarih: 03.02.2017 12:02
Özet

1998 yılında ruhsat alınmış 2000 yılında kullanma izni verilmiş olan özel sektörde gerçekleştirilen konut yapımı işi için iş sahibine 2004 yılında ilgili belediyece iş deneyim belgesi verilmiş.Bu iş sahibi şimdi bu belgenin ekap^ a kaydedilmesini istemekte. Benim sorum şöyle 2000 yılında yapı kullanma izni belgesi verilen yani geçici kabulu nun yapıldığı bu iş bitirme belgesi […]


1998 yılında ruhsat alınmış 2000 yılında kullanma izni verilmiş olan özel sektörde gerçekleştirilen konut yapımı işi için iş sahibine 2004 yılında ilgili belediyece iş deneyim belgesi verilmiş.Bu iş sahibi şimdi bu belgenin ekap^ a kaydedilmesini istemekte. Benim sorum şöyle 2000 yılında yapı kullanma izni belgesi verilen yani geçici kabulu nun yapıldığı bu iş bitirme belgesi geçerli midir ki ekap^a kayıt yapıp verelim.(15 yılı geçiyor) cevabınız için tesekkürler.


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği

İş deneyimini gösteren belgeler

“MADDE 39 – (1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) (Değişik:RG-24/9/2013-28775; Değişik:RG-7/6/2014-29023) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) (Değişik:RG-3/7/2009-27277)Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.” Hükmüne göre söz konusu iş deneyim belgesi 15 yıldan fazla olduğundan iş deneyim belgesinin EKAP kayıt edilmesine gerek yoktur.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap