ihale-soru-cevap-logo.png

" edilmiş " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkemece, sözleşme konusu iş ve dava konusu tünel inşaat işi ile ilgili yeşil defter ve ataşmanlar getirtildikten sonra yeniden oluşturulacak yeni fiyat tespiti konusunda da uzman bilirkişi kurulundan davalı iş sahibinin ,yaş püskürtme betonu dizaynında alkali içermeyen sıvı priz hızlandırıcı katkı maddesinin yeşil defter ve ataşmanlara göre kullanılıp kullanılmadığı ya da kuru sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığı, kullanılan katkı maddesi ve ger << Devamını Oku>> [60]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda mahkemece, sözleşme konusu iş ve dava konusu tünel inşaat işi ile ilgili yeşil defter ve ataşmanlar getirtildikten sonra yeniden oluşturulacak yeni fiyat tespiti konusunda da uzman bilirkişi kurulundan davalı işsahibinin 11.05.2010 tarihli yazıyla talep ettiği yaş püskürtme betonu dizaynında alkali içermeyen sıvı priz hızlandırıcı katkı maddesinin yeşil defter ve ataşmanlara göre kullanılıp kullanılmadığı ya da kuru sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı katkı maddesi kullanılı << Devamını Oku>> [483]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye fesat karıştırmak suçu nedeniyle yargılandığı davalardan beraat eden ancak kararın temyiz edilmiş olmasının şirket müdürü hakkında kamu davası olduğu anlamına gelmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [540]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu kurum ve kuruluşlarına karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştırılmasının bağımsız suç olarak düzenlendiği, ihale kararında veya sözleşmede evsafı belirtilen maldan başka malın veya belirtilen miktardan eksik malın teslimi veya kabul edilmesinin edimin ifasına fesat karıştırma sayıldığı, bu durumda sanıkların işlediği kabul edilen ihale şartnamesine aykırı olarak niteliksiz ve eksik yakıt teslim ve kabul etme fiillerinin edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturup oluş << Devamını Oku>> [604]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 29. Maddesi gereğince ihale dokümanında yapılan değişikliğin ihale dokümanı satın alan isteklilere son teklif verme tarihinden en az on gün önce tebliğ edilmesi gerektiğinden ve uyuşmazlık kanusu ihalede dokümanda değişiklik yapan zeyilnamenin itirazen şikayet başvurusu yapan istekliye son teklif verme tarihinden dokuz gün önce tebliğ edilmiş olması mevzuata aykırı olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının bu gerekçeyle iptaline ilişkin dava konusu << Devamını Oku>> [462]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar. yapım işi. geçici kabul 2016 da yapıldı. kesin kabulu 2017 de olması gerekirken yapılmamış. süre çoktan geçmiş. yüklenici başka yere taşınmış. yapı denetim tarafından eksik işler tespit edilmiş. bu işleri firmaya tebligat yaparak giderilmesini isteyeceğiz. ancak sorun şu: kesin teminat mektubununda süresi geçmiş. kurum olarak ne yapabiliriz. << Devamını Oku>> [370]