ihale-soru-cevap-logo.png

" elde " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait İdari Şartname’nin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin 7’nci maddesinde, iş hacminin fatura ile tevsiki halinde faturaların ekinde gelir elde edilen o işe ait ortaklık oranını gösteren iş ortaklığı sözleşmesinin de sunulması gerektiği yönünde düzenlemenin bulunmadığı göz önüne alındığında, ihale komisyonu tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [569]


Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 1/1/2018 tarihi itibariyle Kurumumuz sorumluluğundaki Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) bilgi amaçlı olarak kaydedilmesine yönelik uygulama başlatılmıştır. Bu kapsamda 19/12/2017 tarihli ve 2017/DK.D-413 sayılı Kurul Karar << Devamını Oku>> [474]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin yoluyla elde edilen iş deneyim belgesiyle ihalelere girilebilir mi?   << Devamını Oku>> [314]