ihale-soru-cevap-logo.png

" elenmesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık konusu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelesinde çalıştırılacak 1225 personele ilişkin ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamının 123.029.395,32.-TL olduğu, davacının teklifinin ise 123.020.173,56.-TL olduğu anlaşıldığından, asgari işçilik maliyetinin altında olan teklifin Kamu İhale Genel Tebliğin 78.29’uncu maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka << Devamını Oku>> [422]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde kalan isteklinin hissesine sahip iş deneyim belgesi sahibi şahsın, görevden ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde Karayolları Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yaptığı, son görev yerinin Sanat Yapıları Daire Başkanlığı olduğu, inceleme konusu ihaleyi yapan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nün de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatı içerisinde yer alan bir birimi olduğu ve 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesinde düzenlenen yasaklılık halinin görevden ayrılan kimseni << Devamını Oku>> [631]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım geçen gün girmiş olduğumuz bir ihalede bir arkadaşımız teminat mektubu süresi yüzümden elendi bir arkadaşımız ise anahtar teslim teklif mektubu yerine birim fiyat teklif formu koyduğu için elendi ihale komisyonu zarfları açarken bu teklifler sınır değer hesaplamaya girermi yoksa girmez mi? Eğer girerse veya girmezse bana ilgili maddeyi atabilirseniz sevinirim Saygılarımla. << Devamını Oku>> [54]