ihale-soru-cevap-logo.png

" elli " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince elli veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olması nedeniyle, 501 kişilik personel hizmet alımı ihalesine ilişkin ihale dokümanı hazırlanırken ve asgari işçilik maliyeti belirlenirken, bu Kanun hükmünün ihmal edilmesi mümkün görülmediği hk. << Devamını Oku>> [405]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece işçi sayısı dikkate alındığında anılan Tebliğin 78.28’inci maddesinin uygulanmasının gerekli olduğu görülmüş olmakla birlikte, incelenen ihaleye ait Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde çalıştırılacak personelin iş gücünü kaybetmemiş ve sağlıklı bir fiziki yapıya sahip olması gerektiğinin belirtilmesi ile idarece engelli işçi çalıştırılmasının öngörülmemesine ilişkin işin niteliği gereği vardiya sistemi ile yürütüleceği ve engelli personellere idari izin verilmesi halinde işin aksayacağ << Devamını Oku>> [822]