ihale-soru-cevap-logo.png

" ermesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2010/UY.II-1930Sayılı Kararında: Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin ardından, ihalenin … tarihinden önceki sürece dönmesini sağlamak idarenin sorumluluğu altındadır. Keza, davaya taraf olmayan isteklilerin yaklaşık bir sene süren bu süreci takip etme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, isteklilere tekliflerinin ve ge& << Devamını Oku>> [380]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2008/UH.III-5059 Sayılı Kararında: İdarece dokümanda işin bitiş tarihinin 21.11.2008 olarak belirlendiği ancak, kesin teminat mektubunun geçerlilik süresine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı görülse de idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olduğu zira Kanunun yukarıda verilen hükümleri dikkate alındığında, süresi işin bitiş tarihinden önce sona eren kesin teminat mektuplarının kabul edilemeyeceği, mektupların süresi << Devamını Oku>> [569]