İsteklilerden birinin dava açması ve davanın uzaması nedeniyle teminat mektuplarının geçerliliğinin sona ermesi durumunda, dava sonuçlandığında isteklilerden tekliflerinin ve geçici teminatlarının geçerlilik sürelerinin uzatılmasının sağlanması idarece mi

Özet

Kamu İhale Kurulunun  2010/UY.II-1930Sayılı Kararında: Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin ardından, ihalenin … tarihinden önceki sürece dönmesini sağlamak idarenin sorumluluğu altındadır. Keza, davaya taraf olmayan isteklilerin yaklaşık bir sene süren bu süreci takip etme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, isteklilere tekliflerinin ve geçici teminatlarının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin tebliğ edilmiş […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2010/UY.II-1930Sayılı Kararında:

Danıştay tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin ardından, ihalenin … tarihinden önceki sürece dönmesini sağlamak idarenin sorumluluğu altındadır. Keza, davaya taraf olmayan isteklilerin yaklaşık bir sene süren bu süreci takip etme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, idarece gönderilen ihale işlem dosyasında, isteklilere tekliflerinin ve geçici teminatlarının geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin tebliğ edilmiş her hangi bir yazı bulunamamıştır.

Yukarıda kronolojik sıralaması ile yer verilen süreç incelendiğinde, idarenin, Danıştay kararı sonrası ihya edilen ihale sürecini isteklilere bildirmesi ve isteklilerden tekliflerinin ve geçici teminatlarının geçerlilik süresini uzatmalarını talep etmesi gerektiği, bu talebi kabul eden istekliler ile ihale sürecinin devam etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap