ihale-soru-cevap-logo.png

" esasını " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek << Devamını Oku>> [97]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Mahkeme kararı üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 20.02.2012 tarihli ve 2012/MK-42sayılı Kararı ile; “1- 06.06.2011 tarih ve 2011/UM.II-1844 sayılı Kurul Kararının iptaline, 2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir. Anılan Mahkeme kararına Kurum tarafından itiraz edilmesi üzerine Ankara B& << Devamını Oku>> [479]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-2100 Sayılı Kararında: Şikayet konusu …’ne ait geçici teminat mektubunda mektubun geçerlik tarihi olarak belirtilen “Bu teminat, teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 150 gün süreyle geçerliliğini koruyacak ve bu konuda yapılacak her türlü talep bu tarihten önce … Bankası A.Ş.’ne iletilecektir.” ifadesinden mektubun geçerlilik süresinin 270 g&uu << Devamını Oku>> [476]