ihale-soru-cevap-logo.png

" eser " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Eser sözleşmeleri için 5 ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Zamanaşımı alacağın muaccel olduğu tarihte başlar. Kesin kabul yapılmadan kesin hak ediş düzenlenemeyeceğinden, fazla ödemeye dayalı alacaklarda zamanaşımının başlangıcı kesin hesap ve kesin kabulün onay tarihidir. << Devamını Oku>> [1954]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

...Örenyeri Helenistik Kapı Doğu Kulesi 2005 Yılı Onarım İşi ihalesinin 4734 sayılı Kanun^a tabi olmamasına rağmen bu Kanun^un 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılmış olması nedeniyle, bu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu tarafından incelenmesi gerektiği açık olsa da, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun^un 3/i. maddesinde belirtilen istisna kapsamında bir iş olması nedeniyle, bu işin anılan maddenin uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan ve yü << Devamını Oku>> [353]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin 4734 sayılı Kanun^un 3/i. maddesinde belirtilen istisna kapsamında bir iş olması nedeniyle, anılan maddenin uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan ve yürürlüğe konulan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki: Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ye Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve: Kazı Çalışmalarına ilişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik kapsamı << Devamını Oku>> [412]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

...Örenyeri Helenistik Kapı Doğu Kulesi 2005 Yılı Onarım İşi ihalesinin 4734 sayılı Kanun^a tabi olmamasına rağmen bu Kanun^un 19. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılmış olması nedeniyle, bu ihaleye ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun Kamu İhale Kurulu tarafından incelenmesi gerektiği açık olsa da, ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun^un 3/i. maddesinde belirtilen istisna kapsamında bir iş olması nedeniyle, bu işin anılan maddenin uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan ve yü << Devamını Oku>> [325]