ihale-soru-cevap-logo.png

" etmiş " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 16.02.2016 tarihli ve E:2016440, K:2016/291 sayılı kararında “ …2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesiyle atıfta bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 307. maddesinde, feragat, davacıların talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış, 309. maddesinde, feragat beyanının dilekçe ile veya yargılama sırasında sözlü olarak yapılacağı, 310. maddesinde, feragatin hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabileceği, 311. madde << Devamını Oku>> [1301]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam iyi günler, Bir kamu kurumunda hizmet alımında kontrol teşkilatı üyesi olan çalışan, 28.10.2018 tarihinde istifa dilekçesi veriyor ve 31.10.2018 tarihinde kurum amirince istifası yazılı olarak kabul ediliyor. Ancak tahminen 05.11.2018 tarihinde, kendisinden EKİM 2018 ayına ait hizmet alınan firmaya ait hakkedişleri imzalaması isteniyor. Çalışan, bahse konu evrakları imzalayabilir mi? Saygılar…. << Devamını Oku>> [412]