ihale-soru-cevap-logo.png

" FARKI " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

07.09.2016 tarihinden önce ihalesi yapılan ve fiyat farkı ödeneceği belirtilen işin 17.05.2018 tarihinden sonra bitmesi durumunda ötv fiyat farkı uygulaması nasıl yapılmalıdır. 16.05.2018 tarihine kadar 2015/DK.D-86 sayılı karara göre + ötv hesaplanıp, 17.05.2018 tarihinden iş bitim tarihine kadar 2019/DK.D-48 sayılı karara göre – hesaplama yapılması doğru mudur? << Devamını Oku>> [42]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mobil eşel sistem uygulandığı zaman ÖTV kaynaklı fiyat farkı KİK DK.D-48 no lu karara göre hesaplanmaktadır. 8 Ocak 2019 da kaldırılan sistem 10 Nisan 2019 da tekrar uygulanmaya başlandı. Ancak sistem 2019 Ağustos ayında uygulanmadı, 18.09.2019 da uygulanmaya başladı. Buna göre Yo ve akaryakıt bayi satış bülteni için 10.04.2019 tarihi mi baz alınacak yoksa 18.09.2019 […] << Devamını Oku>> [141]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 924 sayılı ilamın 3 üncü maddesiyle;        Şti.'nin yükleniminde bulunan ..TL. ihale bedelli "Park ve Refüjlerde Belleme, Çapalama, Sulama, Budama, Çim Ekimi, Çiçek Dikimi vb. Araçları Kullanacak Şoför Hizmeti Alımı" işinde asgari ücret farkının hatalı ödendiği gerekçesiyle tazmi << Devamını Oku>> [657]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Sivas Kurumlar Saymanlık Müd (DSİ 19. Bölge Müdürlüğü) Yılı : 2009 Tutanak No : 39938 Tutanak Tarihi : 20.01.2015 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü: 1) 399 sayılı İlam’ın 2. maddesi ile ….Eser Proje ve Mühendislik A.Ş. yüklenimindeki 834.000,00 TL sözleşme bedelli "Pusat Özen Sulaması Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı […] << Devamını Oku>> [594]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yılı : 2011 Tutanak No : 39810 Tutanak Tarihi : 23.12.2014   Duruşmada hazır bulunan murafaacılar ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyada mevcut belgeler okunup incelendikten sonra gereği görüşüldü:   83 sayılı ek ilamın 1.maddesi ile; ASKİ Genel Müdürlüğü ile …Müh. San. Tic. […] << Devamını Oku>> [1441]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin herhangi bir kusuru olmaksızın, yer tesliminin geç yapılması sebebiyle yapılamayan iş miktarı için işin süresinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süresi içerisinde ve bu süreye göre düzenlenen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemi ya da iş gruplarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12 nci maddesi hükümleri çerçevesinde fiyat farkı verilebileceği hk. << Devamını Oku>> [2273]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin yapım sürecinde, tutulması gerekli olan şantiye günlük defteri, röleve ve ataşman defterlerini, tutanak vb. gibi belgelerden imalatların fiilen yapıldığı tarihler ile bu tarihlere göre bedellerini belirleme imkanının bulunduğu, << Devamını Oku>> [666]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içerisinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, fiyat farkı verilmesine ilişkin esasların 12 nci maddesi hükümlerine göre fiyat farkı verilebileceğine, << Devamını Oku>> [741]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş gruplan için 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın 12 nci maddesine göre fiyat farkı verilebileceği hk. << Devamını Oku>> [741]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İşin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş gruplarına, inceleme bölümünde belirtilen, 24.12.2002 tarih ve 5039 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Yapım İşlerine İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12. maddesine uygun olarak fiyat farkı verilmesinin gerekli olduğu hk. << Devamını Oku>> [817]