Aralarında anlaşamayan iş ortaklığındaki ortaklar kendi payına düşen hakediş, fiyat farkı veya ek fiyat farkını kendi banka hesaplarına yatırılmasını isteyebilirler mi?

Yayın Tarih: 21.11.2022 08:11

Merhaba üstadım;
Yapım işi tamamlanan bir ilkokul işimiz var bu işin yüklenicileri iş ortaklığı kapsamında biri % 51 biri %49 paya sahip ve % 51 paya sahip. bu ortaklar kendi aralarında anlaşmadıkları için diğer ortak noter ile ihtarname göndermiş ve bu işe ait geçici kabule kadar tutulan, fiyat farkı ve ek fiyat farkı teminat kesintisi iadelerinin kendi payına düşeni iş ortaklığı hesabına atmayarak benimkinin ayrı bir şekilde hesaplanarak adıma kayıtlı banka hesabına aktarılmasını talep etmekte bu konuda mevzuatı tam olarak nedir bilgi verebilir misiniz?


Benzer Yazılar

Cevabımız

Merhaba,

Bildiğiniz gibi iş ortaklığı olarak teklif veren istekliler iş ortaklığı beyannamesi vermekte, ihale iş ortaklığı üzerinde kalması halinde noter onaylı iş ortaklığı sözleşmesini idareye vermektedir. (Mevzuatımızda alt yüklenicilere de ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla bunlara ait ödemeler yapılabilmektedir. ) Bu kapsamda yapılan işlere  ilişkin hakedişler kurulan iş ortaklığın tarafından fatura edilmekte ve hakediş ve buna bağlı ödemeler iş ortaklığı namı hesabına veya pilot ortağa bir yetki verilmiş  ise (iş ortaklığı beyannamesinde iş ortağı sözleşmeye ilişkin iş ortaklığı nam ve hesabına hareket etme yetkisi olduğundan)  iş ortaklığın namına bu ortak tarafından gösterilen hesaba yatmaktadır. Bu kapsamda ek fiyat farkı veya artırımlı fiyat farkı veya hakedişe ilişkin diğer ödemelerin iş ortaklığı namı hesabına gösterilen hesaba yatması, ayrıyeten  iş ortaklarının tamamı (pilor ortak ve diğer ortak/ortaklar)  tarafından verecekleri dilekçede iş ortaklığı namı ve hesabına belirttikleri hesaba/hesaplara yatırılmasında mahsur görülmediği değerlendirilmektedir. İş ortaklığı nam ve hesabına olmayan banka hesabına yatırılması doğru olmayıp sonradan iş ortaklığı nam ve hesabına olmayan banka hesabına hakediş ve buna bağlı ödemelerin yatırılmasına ilişkin olarak ilgili ödemenin yapılmadığı gerekçesiyle alacaklı olabilirler. Ayrıca iş ortaklığı namı hesabına birden fazla banka hesabının tanımlanarak belirttikleri ödemenin/ödemelerin bir kısmının bir hesaba bir kısmının diğer hesaba yatırılması aralarında verecekleri yetkiye istinaden ödemeleri ayrı ayrı almalarının da mümkün olduğu değerlendirilmektedir.  Buna ilave olarak idare, iş ortaklığı tarafından belirtilen hesaba ödemesini yapar, ortaklar kendi aralarında anlaşamazlar ise dava yoluyla kendi aralarında ilgili tutarlar için alacak davası yoluna gidebilirler.

Burada diğer bir yöntem olarak temlikten bahsedilebilir. Bu yöntem ile yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni ile başkasına devredebilir. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.  Bu yöntemle ortaklar istedikleri fiyat farklarını idarenin de onayı alınarak noter onaylı temlikname düzenleyerek temlik etmek ve ödemenin buraya yapılmasını sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap