ihale-soru-cevap-logo.png

" faydalanılabilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartnamenin 7 ile 8’inci maddeleri gereğince yerli malı fiyat avantajından yararlanılabilmesi için yerli malı belgesinin teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulması gerektiğinden, başvuru sahibi olan …….. Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yerli malı belgesini sunmadığı, bu belgenin tamamlatılamayacağı, bu nedenle anılan istekliye yerli malı fiyat avantajı uygulanamayacağı hk. << Devamını Oku>> [458]