ihale-soru-cevap-logo.png

" feshinde " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Fesih ve tasfiye öncesi ve sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar ve yapılacak iş ve işlemler ile kesin hakediş raporu ve hesap kesme işleminin ve bunlara ilişkin hesabın nasıl gerçekleştirileceği ile götürü bedel sözleşmelerde hesap kesme işlemiyle ilgili göz önünde tutulması gereken hususlar hk. << Devamını Oku>> [761]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam YİGŞ^nin 47. maddesine göre yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi durumunda geçikme cezası uygulanır ve idarenin en az 10 gün süreli ve nedenleri açıkca belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, Yukarıdaki maddeye göre ihtarname yazılıp en az 10 gün beklenip karar mı verilecek yoksa ihtarnamede süre belirtilerek (örneğin [&hel << Devamını Oku>> [188]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anahtar teslim götürü bedel bir iş fesh edilirse kesin hesabını yani son hakedişini fesih sürecine girmeden önce o işin kontrollüğünü yapan kişi mi düzenler yoksa fesih komisyonunda yer alan personel mi düzenler << Devamını Oku>> [462]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. sözleşme feshi için. nasıl bir yol izlememiz gerekir. mevzuatta sadece "genel hükümlere göre feshedilir" diyor. fesih için neler yapılır. herhangi bir komisyon kuruluyor mu? << Devamını Oku>> [5369]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir işte, yüklenici işi süresinde bitiremedi günlük gecikme cezası uygulandı. İşi bitiremeyeceği anlaşıldı ve fesih işlemi gerçekleşti. Hesap kesim hakedişin de günlük gecikme cezalarını tahsil temek için geçici kabul kesintisi veya teminatı kullanılabilir mi? << Devamını Oku>> [2689]