ihale-soru-cevap-logo.png

" fiyatı " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba üstat, Belediyemizde hizmet alımı suretiyle …. ihalesi yapacağız, bu kapsamda piyasadan bu işle iştigal eden 7 firmadan yaptıracağımız işle ilgili  yaklaşık maliyete esas olacak şekilde piyasa fiyatı araştırması yaptık ancak bazı firmaların verdikleri teklifler aldığımız diğer tekliflere göre aşırı fazla, biz bunların verdikleri tekliflerin tamamının aritmetik ortalamasını mı almalıyız yoksa idare olarak bunlardan kendimize […] << Devamını Oku>> [85]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Merhaba, Anahtar teslim götürü bedel bir ihale 2018 yılında yapıldı ve işe başlandı. iş iki yıl sürdü ve 2020 yılında tamamlandı. Kesin hesap yaparken artan ve azalan imalatların bedeli hangi yılın birim fiyatı baz alınarak hesaplanmalıdır. << Devamını Oku>> [45]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2009   Tutanak No : 39672 Tutanak Tarihi : 25.11.2014   TEMYİZ KURULU KARARI 3- Aynı ilam maddesinin C) bendiyle, aynı işte; A 139 poz numaralı imalatın, birim fiyat tarifine uygun yapılmadığı [imalatın birim fiyat tarifinde; imalatın, pahlanmış ve kumlanmış olacağı ve bu işlerin […] << Devamını Oku>> [1729]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu 4 kalem yeni birim fiyatın sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almadığı, herhangi bir iş kalemine revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilmesi için bu iş kaleminin, sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde bulunmasının gerekmekte olduğu, İhale sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle yeni birim fiyatı yapılan imalatlara ait fiyatların işe ait sözleşmenin 31 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği ve bu imalat fiyatlarının revize edilmeden uygulanması gerektiği << Devamını Oku>> [1024]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öte yandan kamu ihale mevzuatı kapsamında ihale komisyonlarınca alınacak kararlarda yer alması gerekli görülen asgari hususlar belirlenmiş olup gerekçeli kararın belirlenmesi bu unsurlardan bir tanesi olarak sayılmıştır. Bu noktada da ihalelerde şeffaflığı sağlamak amacıyla, ihale sonucuna ilişkin bildirimlerde, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen istekilerin, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerine yer verilmesi gerektiği açıkça ortaya konul << Devamını Oku>> [361]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işe ait Teknik Şartnme’de; “Tüm imalatlar nakliye dahil hesaplanacak, ayrıca nakliye için ödeme yapılmayacaktır.” düzenlemesi yer alması nedeniyle aşırı düşük açıklama kapsamında açıklama istenen iş kaleminin içerisinde yer alan malzemelerinin nakliye bedellerinin de fiyata dahil edilmesi, açıklama istenilmeyecek analiz girdisi olarak belirlenmemiş olması durumunda ise malzeme nakliyelerine ait fiyatların mevzuata uygun olarak açıklanması gerektiği, bu kapsamda idare tarafından açık << Devamını Oku>> [939]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bahse konu işe teklif veren isteklilerin tamamının teklifinin sehven teklif zarfı açılan isteklinin teklif fiyatının öğrenildiği saat olan 10:00 dan sonra sunulduğu, bu durumun da anılan isteklinin teklif fiyatının diğer istekliler tarafından öğrenilerek ona göre tekliflerini yeniden oluşturmasına neden olabileceği, dolayısıyla idarenin hatası nedeniyle başvuru sahibinin hak kaybına uğrama ihtimalinin ortaya çıkabileceği anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [1390]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Akaryakıt alım işinin yaklaşık maliyet hesabında EPDK^nın internet sayfası üzerinde belirtilen İllere göre akaryakıt pompa fiyatları ile illere göre akaryakıt bayi fiyatlarının her ikiside kullanılabilir mi? EPDK^nın internet sayfası üzerinden bulunduğumuz il ve ilçenin akaryakıt pompa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak KDV hariç akaryakıt alımı yaklaşık maliyeti tespiti yapılabilir.denilmişti. EPDK^nın internet sayfası üzerinden 01.01.2016 tarihind << Devamını Oku>> [523]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan teminde hizmet alım işi için, kendi ilinden sadece 1adet, başka ilden 2 adet yaklaşık maliyet ve teklif alınmasında sakınca var mıdır? Bu arada en düşük teklif kendi ilindeki teklifti. << Devamını Oku>> [669]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin kapsamında 3 firmadan teklif alınmış ancak 3 firmanın vermiş olduğu teklifin ortalaması (yaklaşık maliyetimiz) doğrudan temin limitinin üstünde. Alım yapılacak firmanın teklifi ise doğrudan temin limitinin altında. Düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, piyasa fiyat araştırma tutanağı ve onay belgelerinde yaklaşık maliyetin yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumda alımın en uygun tekliften (doğrudan temin limitinin […] << Devamını Oku>> [1141]