ihale-soru-cevap-logo.png

" fiyatının " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda, davacı yüklenici tarafından ilave iş bedeli istenildiğinden, mahkemece Yapım İşleri Şartnamesi'nde öngörülen şekilde araştırma ve inceleme yapılarak idareden analizlerle ilgili diğer belge ve bilgiler de araştırılmak suretiyle, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulundan, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22. maddesinin 2. fıkrasına göre; yeni tespit edilecek fiyata göre bedeli denetime elverişli ve gerekçeli olarak hesaplattırılıp, alınacak rapora yönelik taraf itirazları da değerlen << Devamını Oku>> [432]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Bursa Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü Yılı : 2009 Tutanak No : 39680 Tutanak Tarihi : 25.11.2014 TEMYİZ KURULU KARARI Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;   1393 sayılı İlamın 12. maddesiyle, 4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin (b) bendine göre ihale edilen Ahmetpaşa, Pınarbaşı ve Alacahırka Mezarlıklarına Giriş Kapıları Portalı […] << Devamını Oku>> [645]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Birim fiyatlar ile bu birim fiyatın bedelinin hangi girdilere dayalı olarak belirlendiğini ortaya koyan analizi birbirlerinin ayrılmaz parçası olup, analizlerdeki müteahhit kârı ve genel giderler oranı da, işçilik, malzeme, makine, vs. gibi birim fiyatın bedelini belirleyen girdilerin birini oluşturduğu hususunun yeni birim fiyatların tespitinde dikkate alınması gerektiği hk. << Devamını Oku>> [584]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com