Aşırı düşük teklif açıklamasında, akaryakıt girdi birim fiyatının EPDK tarafından yayımlanan fiyatların %90’ının altında olamayacağı.

Yayın Tarih: 21.06.2022 07:06
Özet

Bu kapsamda 21.02.2022 tarihinde yapılan ihalede, akaryakıt girdisine ilişkin anılan istekli tarafından sunulan “Teklif Formu” başlıklı belgedeki fiyatın, teklif formu başlıklı belgenin düzenlenme tarihindeki (28.04.2022) EPDK En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatın % 90’ının altında olmaması gerektiği anlaşılmıştır.   Buna göre, 28.04.2022 tarihli “İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasıdır.” ifadesinin yer aldığı EPDK Bayi Satış Bülteninde “Motorin (Diğer)” için belirlenen tutarın 22.04061 TL olduğu görülmüştür. Bu tutarın KDV hariç bedeli olan 18,67848 TL’nin (22.04061/1,18) %90’ı olan 16,81063 TL altında bir fiyat teklif edilmesi Tebliğ’in 79.2.7’nci maddesi uyarınca mümkün değilken, ihale üzerine kalan istekli tarafından KDV hariç 15,44 TL (18,22/1,18) teklif edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.  


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2022/031
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 08.06.2022
Karar No : 2022/UH.I-685

BAŞVURU SAHİBİ:

… Altyapı ve Kanal Temizlik Sistemleri Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/54142 İhale Kayıt Numaralı “Yağmursuyu Izgara Kovası Temizliği” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü tarafından 21.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yağmursuyu Izgara Kovası Temizliği” ihalesine ilişkin olarak …r Altyapı ve Kanal Temizlik Sistemleri Anonim Şirketi’nin 13.05.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.05.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.05.2022 tarih ve 23504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/518 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı; şöyle ki;

 

  1. b) Kombine kanal temizleme aracı ve kamyonetin için öngörülen yakıt birim fiyatının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile EPDK tarafından yayımlanan fiyatların %90’ının altında olduğu,

 

1-b) iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından akaryakıt birim fiyatının “ESPO Osmanlı Dinlenme Tesisleri A.Ş.”den alınmış 65.000 litre motorin (eurodiesel) fiyatını gösterir “Teklif Formu” başlıklı belge ile tevsik edildiği, söz konusu belgenin tarihinin 28.04.2022, geçerlik tarihinin ise 31.12.2022 olduğu anlaşılmaktadır. Belgede motorinin litre fiyatının 18,22 TL (KDV dahil) olarak belirtildiği anlaşılmakta olup, KDV hariç tutarın 15,44 TL (18,22/1,18) olacağı hesaplanmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.7’inci maddesinde akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporun hangi tarih ya da tarih aralığına ilişkin olması gerektiğinin belirlenmediği anlaşılmaktadır.

 

Bu kapsamda 21.02.2022 tarihinde yapılan ihalede, akaryakıt girdisine ilişkin anılan istekli tarafından sunulan “Teklif Formu” başlıklı belgedeki fiyatın, teklif formu başlıklı belgenin düzenlenme tarihindeki (28.04.2022) EPDK En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatın % 90’ının altında olmaması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre, 28.04.2022 tarihli “İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasıdır.” ifadesinin yer aldığı EPDK Bayi Satış Bülteninde “Motorin (Diğer)” için belirlenen tutarın 22.04061 TL olduğu görülmüştür. Bu tutarın KDV hariç bedeli olan 18,67848 TL’nin (22.04061/1,18) %90’ı olan 16,81063 TL altında bir fiyat teklif edilmesi Tebliğ’in 79.2.7’nci maddesi uyarınca mümkün değilken, ihale üzerine kalan istekli tarafından KDV hariç 15,44 TL (18,22/1,18) teklif edildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap