ihale-soru-cevap-logo.png

" fiyatlar " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 20.09.2013 tarihli ve E:2012/3769, K:2013/2303 sayılı kararında  “… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 39. maddesinde, "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına << Devamını Oku>> [336]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenicinin teklifi ile birlikte, kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatları için verdiği ve sözleşmenin akdedilmesi ile birlikte sözleşmesi ekine dönüşen teklif birim fiyatların yerine, sonradan projede hendek derinliğinin 2.00 m’den fazla olduğu, bir başka ifade ile hendek derinliğine bağlı olarak ve analiz formatlarından hareketle yeni birim fiyat yapılmasının, işin sözleşmesi ve eklerine uygun düşmeyeceği gibi, 4735 sayılı Kanuna da aykırılık teşkil edeceği hk. << Devamını Oku>> [1349]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel ilkeler” başlıklı 4’üncü maddesinde “(5) Açık ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde ihale dokümanı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik ve ihale dokümanı hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılamaz.” hükmü, “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı << Devamını Oku>> [608]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM, BİR MAL ALIMI İHALESİ İÇİN YAPILACAK OLAN YAKLAŞIK MALİYET TESPTİNDE FİRMALARIN İNTERNET SİTELERİNDEKİ FİŞYATLAR KULLANILA BİLİR Mİ ? İYİ ÇALIŞMALAR… << Devamını Oku>> [528]