Mal alımı ihalesinde yaklaşık maliyet tespitinde firmaların internet sitesindeki fiyatlar kullanılabilir mi?

Özet

HOCAM, BİR MAL ALIMI İHALESİ İÇİN YAPILACAK OLAN YAKLAŞIK MALİYET TESPTİNDE FİRMALARIN İNTERNET SİTELERİNDEKİ FİŞYATLAR KULLANILA BİLİR Mİ ? İYİ ÇALIŞMALAR…


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM, BİR MAL ALIMI İHALESİ İÇİN YAPILACAK OLAN YAKLAŞIK MALİYET TESPTİNDE FİRMALARIN İNTERNET SİTELERİNDEKİ FİŞYATLAR KULLANILA BİLİR Mİ ?

İYİ ÇALIŞMALAR…

Cevabımız

Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 8 inci maddesinde (8/3_b); " İdare, piyasada alım konusu malı üreten veya pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek yaklaşık maliyeti hesaplayabilir." denilmektedir. 
Ayrıca Ticaret Kanununa göre firmaların beyan ettikleri fiyattan satma yükümlülükleri bulunmakta aynı zamanda Borçlar Kanununa göre beyan ettiği fiyat ile sözleşmenin kendisini düşen edimi taahhüt etmiş olmaktadır.
Bu anlamda internet üzerinden beyan edilen firmaların fiyat bildirimi yaklaşık maliyette kullanılabilir. Yaklaşık maliyet cetveline internet sitesinden aldığınız fiyatın çıktısını tarihiyle birlikte koyarsanız iyi olur.                   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap