ihale-soru-cevap-logo.png

" formdaki " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda; birim fiyat esasına göre teklif alınan ihalede miktarın isteklilerce değiştirilmeyeceğine ilişkin ilkeye uygun olarak idare tarafından öngörülen birim fiyat çarpımı sonucunda oluşan teklif tutarında aritmetik hata bulunmamaktadır. Öte yandan; birim fiyat teklif cetvelinde 3 kaleme ilişkin miktarda virgülden sonraki basamağa yer verilmemiş olması; toplam teklif tutarı hesabında virgülden sonraki basamağa ver verildiği anlaşıldığında yazılı olarak açıklama istenebilecek bir husus olup, << Devamını Oku>> [1073]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin taşınması işi hizmet alım ihalesinde; İDARE ekap^tan yayınladığı birim fiyat teklif cetvelinde:35 işciyi 244 gün çalışması üzerinden göstermiş. İSTEKLİ 1.sütunda 35 işciyi 6 ay olarak 2.sütunda 35 işciyi 64 gün olmak üzere (artık günleri 2.sütunda göstermiş) iki ayrı sütunda göstermiş. Ancak toplamda aynı tutar (35 işcinin 244 gün üzerinden çalışması […] << Devamını Oku>> [678]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalede teklif mektubu standart forma uygun degil…yani 4 madde olması gerekirken, 6 madde….(bo formda tebligatı faksa kabul eidyorum maddesi var) bu durumda firma elenir mi? << Devamını Oku>> [525]