Teklif Mektubundaki dipnotlar standart formdaki ile aynı değil firma elenir mi?

Yayın Tarih: 13.11.2015 09:11
Özet

İhalede teklif mektubu standart forma uygun degil…yani 4 madde olması gerekirken, 6 madde….(bo formda tebligatı faksa kabul eidyorum maddesi var) bu durumda firma elenir mi?


İhalede teklif mektubu standart forma uygun degil…yani 4 madde olması gerekirken, 6 madde….(bo formda tebligatı faksa kabul eidyorum maddesi var) bu durumda firma elenir mi?


Üst Konuları: Teklif Mektubu

Cevabımız

Teklfif mektubunun ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun olması gerekir. Standart forma uygun olmayan teklif mektubu sunan isteklilerin teklifi elenir, ancak formda esasa etkili olmayan mesala eski mevzuattaki standart formdaki dipnotlar ile yenisinde farklılık arz ediyor böyle bir durumda esasa etkili olmadığından elenmemesi gerekiyor nitekim Kamu İhale Kurulunun buna ilişkin itirazen şikayet başvurularında bundan dolayı istekliyi eleyen idareleri haksız bularak düzeltici işlem kararı aldığı görülmekte olup söz konusu husus istikrar kazanmıştır.

Konuyla ilgili örnek kararlar için sitemizdeki aşağıdaki linke bakılabilir: 

http://www.ihalece.com/KararDetay.aspx?d=127&&Karar=K%DDK%20Kararlar%FD&&KararAdi=Teklif%20Mektubu

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap