ihale-soru-cevap-logo.png

" geçtikten " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.01.2011 tarih ve E:2008/5793, K:2011/142 sayılı kararında, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55. maddesinde, şikâyet başvurusu üzerine idarenin otuz gün içerisinde bir karar almak zorunda olduğu, bu süre içerisinde bir karar alınmaması veya alınan kararın şikâyet eden tarafından uygun bulunmaması durumunda kararın tebliği veya otuz günlük sürenin geçtiği tarihi izleyen on beş […] << Devamını Oku>> [386]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanına ne zamana kadar şikayet edilebilir? Süre geçtikten sonra şikayet edilse dikkate alınır mı? << Devamını Oku>> [206]